fbpx

גרים בארה"ב? 10 סיבות לעבור את מבחן האזרחות האמריקאית

את הצעד הגדול כבר עשיתם. עברתם לגור בארה"ב. אתם נמצאים בארה"ב כבר הרבה שנים, ויש להניח שאתם מאוד מרוצים. אמנם יש לכם כבר מעמד חוקי של תושבי קבע.
אז מדוע שלא תהפכו לאזרחים במדינה בה אתם חיים?

כבעלי אזרחות אמריקאית תוכלו להנות לפחות מעשרת היתרונות הבאים:

  1. לא תאלצו לחדש את הGreen Card. כאשר תהפכו לארה"ב לא תאלצו לחדש את ה-Green Card להוכחת הסטטוס שלכם כתושב קבע כל עשר שנים. גם לא תצטרך לשאת את ה- Green Card איתכם לכל מקום ברמה יום-יומית.

  1. מעבר בין גבולות יהפוך קל יותר. היציאות שלכם מגבולות ארה"ב ובמיוחד הכניסות מחדש אליה יהפכו קלות יותר. לא תאלצו לעמוד יותר בתורים של מחזיקי ה- Green Card בגבולות הכניסה לארה"ב ובשדות התעופה. לאזרחי ארה"ב הגישה קלה יותר, התורים נפרדים והבדיקה פחות מחמירה. כאזרחי ארה"ב גם תוכלו להנות מכניסה פשוטה יותר למדינות נוספות סביב העולם. במקרים רבים תוכלו לבקר במדינות זרות ללא צורך בוויזות כניסה.
  2. לא תאבדו את מעמדכם לאחר ביקורים ממושכים מחוץ לארה"ב. תושבי קבע העוזבים את ארה"ב לתקופה שעולה על 180 יום מסתכנים באבדן הזכות שלהם ל- Green Cardעם חזרתם לגבולות ארה"ב. כאזרחים, גם אם תשהו מחוץ לגבולות ארה"ב למשך תקופות ממושכות, לא תסכנו את זכותכם לחזור אלי
  3. הפחתת הסיכון לגירוש. מחזיקי Green Card שחיים בארה"ב חשופים לסכנת גירוש במקרה של ביצוע  עבירות הכרוכות בעונש של גירוש. אזרחי ארה"ב אינם חשופים לגירוש.
  4. אם אחם אתם אזרחי ארה"ב, ילדיכם מתחת לגיל 18 שאינם נשואים יהפכו אוטומטית גם הם לאזרחים. הילדים חייבים להיות תושבים קבועים שגרים בארה"ב ובנוסף להיות תחת חסותכם החוקית.
  1. תהנו מהזכאות לבקש הגירה לארה"ב של בני משפחותיכם. אזרחי ארה"ב רשאים לבקש הגירה של יותר סוגים של בני משפחה אל ארה"ב. רק אזרחים רשאים לבקש הגירה של הורים, אחים וילדיהם הנשואים. בנוסף, גם אם מדובר בבני משפחה שגם בעלי Green Card רשאים לבקש הגירה עבורם, זמן ההמתנה שלכם כאזרחים המגישים את הבקשה יתקצר באופן משמעותי.
  1. מיסים ותכנון כלכלי. מעמדכם הכלכלי משתנה עם הפיכתכם לאזרחי ארה"ב. כדאי ליצור קשר עם רואי חשבון מומחים לנושא כדי להבין את היתרונות שלכם כאזרחים.
  1. תהיה להם אפשרות להצביע ולהגיש מועמדותכם למשרה ציבורית.

  1. תוכלו לקבל דרכון אמריקאי. כאזרחים יש לכם זכות לבקש דרכון אמריקאי ולקבל סיוע משגרירויות וקונסוליות של ארה"ב בעודכם מבקרים בארצות שונות ברחבי העולם.

  1. אפשרות להתקבל למשרות ממשלתיות, להיות זכאים למענקים ולהטבות נוספות. ישנן משרות ממשלתיות שדרישת הקבלה אליהן היא להיות אזרח. משרות אלה כוללות הרבה משרות מקומיות, ברמת מדינה וברמה פדרלית ממשלתית. הרבה מהמענקים והמלגות המוצעות ניתנות אך ורק לאזרחים.

WhatsApp
x