fbpx

שאלות לדוגמה

השאלות מתחלקות למספר תחומים:

 • א. עקרונות הדמוקרטיה האמריקאית
 • ב. שיטת המימשל
 • ג. זכויות ואחריות
 • ד. היסטוריה אמריקאית
  • התקופה הקולוניאלית ועצמאות
  • המאה ה-18
  • היסטוריה אמריקאית מודרנית ומידע היסטורי נוסף
 • ה. אזרחות משולבת
  • גיאוגרפיה
  • סמלים
  • חגים

לחלק מהשאלות במאגר ישנה תשובה אחת וחד משמעית

לדוגמה:

שאלה: כיצד נקראות עשר התוספות הראשונות לחוקה?

תשובה: חוק הזכויות

בשאלות אלה – המנחה והתלמיד יסמנו את מילות המפתח להן יש להאזין כדי שהתלמיד יוכל  להבין מה שואלים ולהיות מסוגל לשלוף את התשובה הנכונה

לחלק אחר מהשאלות במאגר קיימות מספר תשובות אפשריות

שאלה: מדוע לחלק מהמדינות יש יותר נציגים מאשר אחרות?

קיימות 3 תשובות אפשריות:

 • לפי האוכלוסייה
 • כי יש להם יותר תושבים
 • כי לכמה מהמדינות יש יותר תושבים

עבור שאלות אלה יבחר המנחה את אחת מהתשובות (צריך לענות אחת בלבד) כדי שהתלמיד לא ייאלץ ללמוד בעל פה יותר מדי. הוא צריך יהיה לשנן אך ורק תשובה אחת מתוך כל האפשרויות.

ובנוסף לפעמים התשובה לשאלה תלויה באזור המגורים של הנבחן

דוגמה

שאלה: מיהו אחד מהסנטורים של מדינתך כרגע?

התשובה משתנה לפי אזור מגוריך. מי שגר בDC צריך לענות של- DC  WASHINGTON אין סנטורים.

במקרים אלה, המנחה ידע מראש מהו אזור המגורים של התלמיד ויכין קובץ מותאם אישית לתשובות שהתלמיד אמור לספק במהלך הראיון.

WhatsApp
x